Работно време

Понеделник – Петок од 8 и 30 до 16 и 30

Викенд и празници: со најава

Тел. 045 222 949