Национална установа Музеј „Западна Македонија во НОВ” – Кичево

ул. „Стојан Божиноски” бр. 1 Кичево

Директор: д-р Илми Велиу

Лице за контакт: м-р Ацо Нестороски

Тел. 045 224 150 (директор) и  045 222 949

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.